Kompetencer

Arkitekt

 • Planlægning og udformning af projekt og projektgrunde
 • Komme med idéer til arkitektonisk design
  • plantegning, visualisering af projektet
  • Lys, størrelse på rum, materialer, akustik
 • Æstetik med øje for omkringliggende natur og omgivelser

Konstruktionsingeniør

 • Statiske beregninger
 • Besigtigelse før, under og efter byggeproces
 • Dokumentation og beregninger i samarbejde med ekstern rådgiver i forbindelse med konstruktionsklasse 2

Bygningskonstruktør

 • Professionel byggerådgivning (Erhvervs og privat kunder)
 • Projektering af projekter, så de er tilpasset bygningsreglementet (Store som små)
 • Energi og indeklimarådgivning
 • Energi- og varmetabsberegninger iht. krav fra bygningsreglementet
 • Rådgivning om materialevalg i forbindelse biogent og miljøvenligt byggeri
 • Dagslysrådgivning - og beregning for optimering af dagslysbehov
 • Rådgivning i Svanemærket Byggeri
 • Projekt- og projekteringsledelse med budgetansvar

 

Byggetilsyn og købergennemgang 

 

Certificeret brandrådgivning brandklasse 2

 • Branddokumentation ved byggerier som kræver certificeret brandrådgivning