Egebjerg-Hansted Forsamlingshus

  • År: 2016

Tilbygning til Egebjerg-Hansted forsamlingshus

Bestyrrelsen i forsamlingshuset gik med overvejelser om udvidelse af det lokale forsamlingshus. Vi blev i den forbindelse kontaktet for rådgivning herom.

På første møde så vi de eksisterende bygninger og hørte nærmere om behovet og ideerne.
Herefter undersøgte vi bygningerne nærmere samt lokalplaner, regler for placeringer, byggelinjer, m.m. inden vi kom med første oplæg.
Oplægget blev drøftet i bestyrrelsen. I samråd fik vi optimeret og justeret detaljerne.
Til generalforsamlingen præsenterede vi vores skitseforsalg samt 3D illustrationer.
Nu er der lavet tegningsmateriale og vi ansøger om byggetilladelse i marts 2016.
Med baggrund i tegningsmaterialet hjælper vi endvidere med at indhente tilbud til opførelse af tilbygningen.