Silkeborgvej, Horsens -ideoplæg, erhverv + lejligheder

  • Adresse: Silkeborgvej
  • År: 2016
  • Omfang: Ideoplæg
  • Arkitekt: Meldrup Arkitekterne

Vi laver også markedsanalyse til vores kunder


Baggrund:
I et boligmarked hvor priserne er lave og renten er lav, er der flere og flere som vælger at
købe fast ejendom fremfor at leje. De forholdsvis lave månedlige udgifter til lån bliver en
konkurrent til de dyre lejeboliger. Når udlejere skal leje deres større lejligheder og huse ud,
er der mange lejere som i stedet har råd til at købe en mindre ejendom, men som de til
gengæld ejer. At opdele større lejligheder til mindre lejligheder kan derfor være fordelagitigt,
da de mindre lejemål i større grad henvender sig til dem som måske ikke kan købe endnu.

Grundlag:
De fleste lejelejligheder ligger i Horsens Centrum. Der er forholdsvis få lejeboliger som
minder om parcelhuse og ligger i et parcelhuskvarter – og endda med tilhørende carport.

Målgruppe:
De to store lejligheder henvender sig primært til familien som ikke er klar til at købe, måske
økonomisk eller som ikke er afklaret med hvor de skal bosætte sig på sigt. Alternativt henvender
de sig til skilsmissefamilien, enten enlige forsørgere med boligstøtte eller sammenbragte
familier som har brug for værelserne. Den ”lille” lejlighed kan henvende sig til såvel
unge som ældre, som ikke ønsker en lejlighed i byen, men muligheden for at være tæt på
naturen m.m.

Indretning: Lejlighed 1:
Den oprindelige lejlighed forbliver som den er.
Lejlighed 2: Indrettet med 2 badeværelser, 1 nedenunder og 1 på første sal + 4 soveværelser.
Lejlighed 3: Indrettet med 2 badeværelser, 1 nedenunder og 1 på første sal + 3 soveværelser.
Da der ikke er lavet konkrete opmålinger betragtes vores indretningsmodeller som skitseforslag.
I indretninger har vi prioriteret at bevare de gennemgående, bærende vægge i
konstruktionen. Vi har samtidigt forsøgt at lave et naturligt lejlighedsskel som ikke påvirker
ejendommens arkitektur udefra. Vi har forsøgt at holde de tekniske installationer samlet. Der
kan dog optimeres yderligere på dette, hvis man kan gå på kompromis med funktionaliteten
af boligerne. Før man kan gå nærmere i detaljerne, herunder også tekniske installationer, er
vi nødt til at have konkrete opmålinger.

Grundlag:
Beliggenheden er perfekt ift. Motorvej i både nord- og sydgående retning.
Der er gode muligheder for parkering samt afskærmning til boligerne.
Som sagt er det sværere nu at få en høj husleje for de større lejemål da man er i konkurrence
med ejerboliger. Til gengæld er der mange mindre iværksættere som har brug for et kontor
tæt på hjemmet. Det kan være lokale i Horsens eller Lund som har en virksomhed enten
fuldtid eller deltid, som har brug for et sted at holde møder. Det er blevet mere populært med
kontorfællesskaber til de mindre iværksættere som ellers vil sidde alene på sit hjemmekontor,
både ift. Sparring og til netværk.
En kontorplads med god internetforbindelse, printerfaciliteter, toilet og mødefaciliteter
kan pr. skrivebord koste fra kr. 2.500 + moms. Kontorafdelingen anslås at kunne indrettes
med ca. 8-10 pladser.