Vi tilbyder

Meldrup-Pugholm er din pålidelige samarbejdspartner inden for erhvervsbyggeri, nybyggeri, ombygning og tilbygning. Vi dækker alle faser af byggeprocessen, lige fra de første skitser til den endelige færdiggørelse af projektet.

I den indledende fase fokuserer vi på at forene dine drømme og dit budget ved at afdække dine ønsker til design og funktionalitet. Vi sikrer en hurtig afstemning af forventninger, så du kan føle dig tryg gennem hele processen. Hvis budgettet viser sig at være en begrænsning, præsenterer vi altid flere alternative løsninger.

Vi er dedikerede til at holde styr på alle de afgørende detaljer, der er afgørende for at undgå fejl, overholde budgettet og nå den aftalte tidsfrist. Vores ekspertise sikrer, at projektet forløber smidigt og præcist.

Fra de spæde, løse idéer til den bæredygtige projektering og indtil byggeriet er klar til brug, er vi din partner hele vejen. Hvis din opgave kræver specialviden, sammensætter vi det ideelle hold, så alt kan blive håndteret her på tegnestuen. 

Kontakt os

Vi løser store som små arkitektopgaver i tæt samarbejde med jer. Målet er altid at skabe begejstring for det færdige resultat. Først får vi sat ord på jeres drømme, ønsker og behov, hvorefter det hele kombineres i en økonomisk ansvarlig og kreativ, arkitektonisk streg.

Vi har altid styr på de nyeste myndighedskrav, så jeres projekt gnidningsfrit kan godkendes til projektering. Når kommunen har givet grønt lys, udarbejder vi arbejdstegninger og får alle detaljer på plads.

Vi løser arkitektopgaverne og ingeniøropgaverne i samme arbejdsgang, hvilket holder omkostningerne nede. 

Vores ingeniørspecialer er nybyggeri, ombygning, tilbygning, renovering og energioptimering.

Vi rådgiver igennem alle byggeriets faser. Fra planlægning og projektering til projektledelsen. Vi påtager os gerne ansvaret for hele projektet og sikrer også, at det overholder gældende love og normer for byggeri.

Vi er garant for stærk rådgivning og prioriterer dialogen med kunden højt. Med et stærkt netværk kan vi også altid finde den håndværker eller entreprenør, der er den rette til jeres opgave.

Vi udfylder gerne rollen som bygherrens uvildige rådgiver. Vi følger projektet fra den spæde begyndelse til byggeriet kan tages i brug. Undervejs har vi kritiske øjne på projektet. Vi vejleder bygherren, så mulige fejl opdages i tide og tidsplanen kan holdes.

En god rådgivning i byggefasen er utrolig vigtig. De første skitser er i virkeligheden det første afsæt i et byggeprojekt. De vigtigste beslutninger træffes ofte ganske tidligt i et projekt, og derfor vil vi gerne være med fra begyndelsen. I opstartsfasen hjælper vi med at få alle brikker på plads, så vi minimerer tvivl og misforståelser. Vi følger projektet tæt og sørger for at gribe ind, når det er nødvendigt. Til sidst sikrer vi, at projektet afleveres i henhold til den foreliggende aftale.

Et uvildigt byggetilsyn sikrer kvaliteten i jeres byggeri og gør processen langt mere tryg.

Et byggetilsyn kan typisk bestå i en række stikprøvekontroller af alle de kritiske bygningsdele og konstruktioner under opførelsen af byggeriet. Vi udarbejder et tilsynsnotat fra hvert tilsynsbesøg, vi kan tage dialogen direkte med entreprenøren ude på byggepladsen, hvis der er konstateret fejl og mangler. 

Med et byggetilsyn sender I et signal til entreprenør og håndværkere, at I ønsker en kvalitetsbyggeri. Det kan godt have en præventiv effekt i forhold til risikoen for byggesjusk.